Afbeelding: Nieuwsbericht Foto

De zoektocht naar

18 mei 2017

Waar het vertrouwen stopt en de regels beginnen

De gemeente Culemborg bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet in 2019. De invoering van deze wet betekent een grootschalige herziening van wet- en regelgeving die toeziet op de leefomgeving. Regels voor bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid, verkeer etc. worden allemaal ondergebracht in de Omgevingswet. Oude regels vervallen, publieke regels als bestemmingsplannen die al tientallen jaren bestaan, verdwijnen en daar voor in de plaats komen nieuwe instrumenten. Dit vraagt veel van overheden en van de processen die binnen bijvoorbeeld gemeentehuizen moeten worden veranderd. Maar de grootste verandering die de Omgevingswet teweeg brengt, is de nieuwe verhouding tussen overheid en inwoner die moet ontstaan.

De Omgevingswet beoogt een cultuurverandering tot stand te brengen. Dat lukt niet alleen door aanpassing van regels. De belangrijkste verandering die binnen gemeentehuizen moet plaatsvinden is erkenning van het partnerschap dat overheden hebben met inwoners. Het besef dat inwoners mede verantwoordelijk zijn (en zich mede verantwoordelijk voelen) voor de kwaliteit en het gebruik van de leefomgeving is daarbij het allerbelangrijkste. Samen, maar dan ook echt samen, bepalen hoe de leefomgeving wordt ingericht. Dat betekent dat de gemeente zich moet openstellen voor initiatieven van inwoners, ook als die niet (geheel) passen in het bestaande beleid.

Vanzelfsprekend houdt de gemeente een verantwoordelijkheid voor de toetsing van het algemeen belang, maar de kunst zal zijn om terughoudend te zijn in het realiseren van de eigen agenda en de blik te richten op de wensen van de buitenwereld. Een belangrijke vraag die daarbij speelt is in hoeverre de gemeente vertrouwen durft te geven aan de stad en waar het vertrouwen stopt en de gemeente regels stelt.

In Culemborg is het afgelopen jaar de binnenstadvisie in samenspraak met ondernemers en inwoners opgesteld. Het proces van deze visie is een eerste vingeroefening voor de gemeente in het werken met het gedachtengoed van de Omgevingswet. Samen met stakeholders overleggen, samen prioriteiten bepalen, samen de visie opstellen en nog belangrijker samen de vastgestelde visie ook uitvoeren. Samenwerking is het sleutelwoord dat de invoering van de Omgevingswet voor de gemeente Culemborg zal kenmerken.

Wethouder Collin Stolwijk

Binnenstad van Culemborg
Binnenstad van Culemborg
markt 8
Markt 8 Culemborg
toerisme3
Toerisme