Afbeelding: Cover Monumentenboek_(2017)_01

Boek over erfgoed wederopbouwjaren gemeente Wijchen

9 oktober 2017

Op woensdagavond 4 oktober werd in Museum Kasteel Wijchen het boek “De Wederopbouw Wijchen” gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door wethouder Paul Loermans uitgereikt aan de heer Joost Mutsaers, Oud -directeur  van Woningbouwbouwvereniging  Mgr. Dr. Ariëns (nu Talis).

Het boek is een uitgave van de gemeente Wijchen en is een aanvulling op het in 2008 verschenen Monumentenboek van deze gemeente. De teksten werden geschreven door Roger Crols met medewerking van Gerard Derks, beiden werkzaam bij het Gelders Genootschap.

De nieuwe publicatie vormt de weerslag van een drietal onderzoeken die het Gelders Genootschap heeft uitgevoerd naar de architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwjaren in Wijchen. De aangetroffen cultuurhistorische waarden zijn inmiddels verankerd in het ruimtelijk beleid en de belangrijkste objecten en complexen zijn op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Inhoud
Het boek start met een beschrijving van de uitbreidingsplannen van 1938, 1947 en 1955 en de sociale woningbouwcomplexen op de Valendries van bovengenoemde woningbouwvereniging. Na een uitgebreide algemene inleiding over de architectuur van de wederopbouwperiode komen per kern de afzonderlijke gebouwen en objecten aan bod. Daaronder bevinden zich kerken, scholen, woningen, boerderijen, maar ook bushokjes en de watertoren te Leur. Alle objecten zijn voorzien van een of meer foto’s. In het hoofdstuk over Niftrik komt ook het voor dit dorp gemaakte wederopbouwplan aan de orde.

Een leuke toevoeging zijn de door Fred Coolen van de gemeente Wijchen gehouden interviews met bewoners van de Valendries en de heer Guelen. Het interview met de heer Guelen handelt over de zogenaamde PéGé-woning, een bouwsysteem ontwikkeld door het aannemersbedrijf Guelen NV en de architecten W.K.M. Sluitmans en H.J. Rijcken uit Wijchen.

Draagvlak
Het Gelders Genootschap  is bijzonder verheugd dat de gemeente Wijchen  met dit boek de resultaten van de onderzoeken nu ook voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt.  Inwoners van Wijchen en anderen kunnen met het boek in hand de schoonheid van het naoorlogse erfgoed, dat vaak juist niet in de oude kernen is gelegen,  in hun eigen omgeving opnieuw gaan ontdekken. Wij hopen dat dit mooie initiatief in vele gemeenten navolging zal krijgen.

Het boek is voor de € 10,- te bestellen in de boekhandel en onder meer verkrijgbaar bij:

* VVV Wijchen, gevestigd in de Krullentoren, Bronckhorstlaan 3 Wijchen
* Historische Vereniging Tweestromenland, Campuslaan 6 Wijchen
* Museum Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9 (in het kasteel)
* Plantage Books & More, Burchtstraat 12 Wijchen