Afbeelding: Bij Erfgoed en omgevingswet

Bijeenkomst Erfgoed en omgevingswet

22 februari 2018

Op donderdagmiddag 8 maart organiseren het Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Oosterbeek een bijeenkomst in het kader van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. De middag is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten/archeologie en Ruimtelijke Ordening bij gemeenten, de provincie, omgevingsdiensten en rijk.

De bijeenkomst zoomt in op erfgoed als drager van de omgevingsvisie, op erfgoed als onderdeel van de kernkwaliteiten van een gemeente en op de omgeving van het monument. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.

Zin om mee te doen? Geef je op! (voor 6 maart)

  • Erfgoed als drager van de omgevingsvisie
  • Kernkwaliteiten 
  • De omgeving van het monument

Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.

In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie veel kan lijken op de traditionele structuurvisie, zijn er belangrijke verschillen. Allereerst brengt de omgevingsvisie meerdere sectorale visies samen in één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn. Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan –bebouwing, cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. Deze dragers van de fysieke leefomgeving spelen een grote rol in het dagelijkse leven en de identiteit van de mensen die er wonen, werken en recreëren.

De middag is bedoeld voor Gelderse medewerkers cultuurhistorie/ erfgoed/ monumenten/ archeologie en Ruimtelijke Ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk. Deelname is kosteloos.

Programma 

13.00 uur  inloop

13.15 uur Welkom, Citaten van Erfgoedambassadeurs, Jeroen Westerman, Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland

13.30 uur Aan tafel in het implementatieproces

13.45 uur Omgevingsvisie en Erfgoed Deel 1-inhoud. Kernkwaliteiten van erfgoed aan de hand van de erfgoedbenadering, door Martin van Bleek, Gelders Genootschap

14.00 uur Kwaliteitskader Nationaal Landschap De Graafschap. Kansen voor Ontwikkeling (uitwerking kernkwaliteiten Nationaal Landschap) Patric Roes (Gemeente Bronckhorst) i.s.m. Christel Steentjes, Gelders Genootschap.

14.20 uur Erfgoedwaarden in de omgevingsvisie

Werktafels met tafeldames/-heren

Gevolgd door thee- en koffiepauze

15.15 uur Intermezzo - De omgevingsvisie, voorbeelden en handvatten,

15.30 uur  Omgevingsvisie en Erfgoed: het proces, Gerda de Bruijn, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15.45 uur Van de inhoud naar het proces: van waardering naar kernkwaliteiten, vorm, betrokkenen en participatie, kosten. Werktafels met tafeldames/-heren

16.30 uur Samenvatting en conclusies

16.45 uur Napraten met een drankje

Praktisch 
Datum:
donderdagmiddag 8 maart (inloop 13.00 uur, einde ca 17.00 uur)
Onderwerp:
Omgevingswet en Erfgoed – met o.a. aandacht voor erfgoed in de Omgevingsvisie, Kernkwaliteiten, de Omgeving van een monument
Plaats:
EventTheater de Concertzaal, Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek  Route

Zin om mee te doen? Geef je op! (voor 6 maart)

Foto: Erwin Zijlstra