Afbeelding: Bestuurders-Excursie1023-120

Bestuurdersbijeekomst Wageningen - Ede

21 november 2023

Verduurzaming en herbestemming zijn actuele opgaven waar alle gemeenten mee te maken hebben. Dit vormde dan ook het thema van de bestuurdersbijeenkomst op donderdagmiddag 26 oktober, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. In de regio Ede-Wageningen bezochten een groep wethouders verschillende locaties die zijn verduurzaamd en/of herbestemd, van het Stadhuis Wageningen tot de grote kazerneterreinen in Ede.

Bij de renovatie van het Stadhuis Wageningen enkele jaren geleden zijn niet alleen de gebouwen grondig gerestaureerd en gerenoveerd, maar is ook geprobeerd het gebouw zo circulair mogelijk in te richten. Dit past bij de ambitie van Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Inkoper Cynthia van der Roest vertelde in hoeveel detail circulariteit is toegepast en welke verrassende keuzes daar soms in zijn gemaakt. Zo blijkt dat circulariteit helemaal niet duurder hoeft te zijn en dat door creatief te denken veel mogelijk is.

Keuzes waren ook belangrijk bij de ontwikkeling van de Grote Kerk Wageningen. Niet alleen bij de verduurzaming van het gebouw, maar ook om te bepalen voor welke evenementen het monumentale pand het beste beschikbaar kan worden gesteld. Nu steeds meer kerken hun oorspronkelijke functie verliezen, is het herbestemmen van religieus erfgoed een grote opgave voor veel gemeenten. Soms heb je daarvoor enthousiaste mensen nodig met een hart voor erfgoed, zoals bij het Schip van Blaauw. Harry Harsema, een van de eigenaren en gebruikers van het bijzondere Rijksmonumentale gebouw, vertelde over de uitdagingen die in het verleden, heden en in de toekomst spelen. Dit betreft niet alleen het Schip, maar ook de samenhang met andere gebouwen en objecten die oorspronkelijk door de Universiteit Wageningen zijn gebouwd.

Tot slot bracht de groep een bezoek aan de omvangrijke kazerneterreinen in Ede die zijn herbestemd tot woningen en andere bedrijvigheid. Per fiets vertelden Linda Seitz en Pierre Lommen van de gemeente Ede over de verschillende bouwfasen van de kazernes en de enorme ontwikkeling die hier nog steeds plaatsvindt. Doordat elke kazerne zijn eigen karakter heeft, is de nieuwbouw en openbare ruimte hierop aangepast, met daarbij referenties naar de militaire geschiedenis. Het was een interessante afsluiting van een gevarieerde middag.
 

Bestuurders-Excursie1023-286
Bestuurders-Excursie1023-341
Bestuurders-Excursie1023-575
Bestuurders-Excursie1023-810
Bestuurders-Excursie1023-851
Bestuurders-Excursie1023-897