Afbeelding: plaatje erfgoed telt

Beleidsbrief Erfgoed Telt eindelijk verschenen!

27 juni 2018

Positieve impuls voor de erfgoedwereld!

Afgelopen vrijdag 22 juni is de beleidsbrief Erfgoed Telt van minister Van Engelshoven in de ministerraad behandeld en vervolgens in de openbaarheid gebracht.
Deze beleidsbrief is het resultaat van een intensief interactief proces met het veld en zet de koers van de erfgoedzorg uit voor de komende jaren.
De erfgoedzorg mag blij zijn met deze brief!
 

Kernpunten van de brief zijn:

- de fiscale aftrek verdwijnt per 2019 en wordt vervangen door een subsidieregeling;
- er komt meer geld en aandacht voor religieus erfgoed (accent op kerkenvisies) en boerderijen;
- het budget voor groen erfgoed wordt verdubbeld;
- meer aandacht voor archeologie;
- meer aandacht voor uitvoeringskwaliteit (ook een van de redenen van het afschaffen van de   fiscale aftrek);
- meer aandacht voor duurzaamheid;
- meer verbinding tussen erfgoed en de creatieve industrie;
- meer aandacht voor immaterieel erfgoed;
- meer aandacht voor vrijwilligers.

Er is 325 miljoen beschikbaar!
Voor een eerste verdeling van de gelden is al eerder een brief van de minister verschenen. Zie het persbericht hieronder.

DEN HAAG
Cultuurminister Ingrid van Engelshoven trekt dit jaar 34 miljoen euro extra uit voor het restaureren van rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor het herstel van mobiele erfgoederen. Dat moet er voor zorgen dat de monumenten behouden blijven, ook voor toekomstige generaties. Van Engelshoven: ,,Kerken, molens, boerderijen, buitenplaatsen en andere monumentale gebouwen geven de verhalen van dorpen, steden en ons land een gezicht. Het is dan ook belangrijk in erfgoed te investeren om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers." De projecten die dit jaar geld krijgen, zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land. Daaronder zijn de Stevenskerk in Nijmegen (5,5 miljoen euro), de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda (4,9 miljoen), de Domkerk in Utrecht (2,1 miljoen) en het Kloostercomplex Sint Anna in Venray (3,5 miljoen). Maar ook kleinere monumenten krijgen geld, zoals buitenplaats Over Holland in Nieuwersluis. Verder komt er extra geld voor de restauratie van molens. Met een budget van 3,5 miljoen euro zijn ongeveer vijftig molens aan te pakken. Mobiel erfgoed krijgt een miljoen euro. Dat zijn bijvoorbeeld historische (zweef)vliegtuigen, schepen en treinen.

De gewijzigde financiering heeft ook gevolgen voor gemeenten en betekent waarschijnlijk meer begeleiding, toezicht en handhaving. Als gevolg van de subsidieaanvragen kan ook het aantal vergunningaanvragen stijgen. Bij een aanvraag voor fiscale aftrek werd namelijk vaak geen vergunning aangevraagd, terwijl bij een subsidieaanvraag dit beter kan worden gecontroleerd.
Hopelijk kan de restauratiewereld de beschikbare budgetten de komende jaren wel verwerken, aangezien de meeste aannemers het vanwege de verbeterde economische situatie enorm druk hebben en weinig vrije capaciteit meer hebben.

De brief zal eerst in de Tweede Kamer worden behandeld, hetgeen misschien tot aanpassingen zal leiden, maar het algemene beeld is absoluut positief!
Meer nieuws als de brief in de Kamer is behandeld, hopelijk nog voor het zomerreces!
In de tussentijd denkt het Gelders Genootschap graag met u mee over de wijze waarop u als gemeente op een goede manier kunt inspelen op de verworvenheden van deze beleidsbrief, zoals bijvoorbeeld de kerkvisies.

Meer weten? Neem contact op met Martin van Bleek of Jeroen Westerman bij het Gelders Genootschap.