Afbeelding: Vuurvogel 2 Bron de Gelderlander

Behoud Vuurvogel Malden

23 maart 2023

De Jenaplanschool de Vuurvogel in Malden is in 1978 ontworpen door architectenbureau Jan Verhoeven uit Hoevelaken. Het is een exemplarisch voorbeeld van het structuralisme. De verschillende ruimtes zijn op basis van een modulesysteem vormgegeven en komen samen in het hart van het gebouw: de centrale ontmoetingsruimte. Daarnaast is de Vuurvogel als eerste in Nederland volledig opgezet volgens het Jenaplanconcept. 

In 2021 werd in de gemeente Heumen de motie aangenomen om de school te slopen. Als reactie hierop hebben verschillende erfgoedpartijen een verzoek ingediend tot behoud van het gebouw door middel van het aanwijzen als gemeentelijk monument vanwege de karakteristieke architectonische uitstraling. Het Gelders Genootschap heeft vervolgens een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarden van het pand. 

Ons rapport concludeert dat behoud van het gebouw in meerdere opzichten nastrevenswaardig is. Arcadis heeft daarbij onderzoek gedaan naar het casco herstel van het gebouw. Op basis van deze rapporten heeft het college besloten geen opvolging te geven aan de motie tot sloop. Het gebouw zal dus behouden blijven!

Bron foto: De Gelderlander