Afbeelding: IMG_1595-Gravenpad-Terborg

Ambitiedocument nieuwbouwlocatie Gravenpad Terborg

29 juli 2020

Ambitiedocumenten kunnen voor gemeenten een nuttig instrument zijn bij hun streven naar ruimtelijke kwaliteit. Dit geldt des te meer voor locaties die er óók in cultuurhistorisch opzicht toe doen en die vragen om maatwerkplannen gericht op het behouden en versterken van de duidelijke eigen identiteit.

Cultuurhistorische kwaliteiten versterken
In de afgelopen mocht ik werken aan een ambitiedocument voor een nieuwbouwlocatie aan het Gravenpad in Terborg, gemeente Oude IJsselstreek. Deze locatie ligt in het centrum van het oude kasteelstadje tussen de bebouwing aan de Hoofdstraat en Kasteel Wisch met het bijbehorende park. In het gebied waarin de locatie is gelegen zijn volop kansen om de cultuurhistorische kwaliteiten van het stadje verder uit te bouwen en te versterken, zoals bijvoorbeeld een eventueel (gedeeltelijk) herstel van de vroegere stadsgracht.

Toetsingskader
In het document zijn de ruimtelijke ambities voor nieuwe ontwikkelingen uitgewerkt zowel voor de betreffende locatie als voor het omringende gebied. Het is de bedoeling dat het ambitiedocument zal worden gebruikt als toetsingskader bij de beoordeling van plannen door de gemeente en door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 

IMG_1595-Gravenpad-Terborg
IMG_1618-Gravenpad-Terborg