Afbeelding: Koppelkerk

ALV/Kennisdag op 24 juni a.s.!

20 mei 2021

Algemene ledenvergadering Gelders Genootschap 2021
24 juni -  13.00–14.30 uur - Online

De Algemene ledenvergadering van het Gelders Genootschap combineren wij in normale tijden met een kennisdag met inspirerende sprekers, excursies en een lunch. Helaas is ook dit jaar vanwege corona een kennisdag niet mogelijk.
We combineren de huishoudelijke vergadering met een lezing over historische interieurs.

PROGRAMMA
13.00 uur tot 14.00 uur         
Huishoudelijke vergadering

- Jaarrekening 2020
- Benoeming nieuwe bestuursleden
-Inhoudelijke terugblik op 2020 (Algemeen jaarverslag)

14.00 uur tot 15.30 uur
Twee korte lezingen over de thema's textielindustrie en boerderijen, lees hier meer.

U kunt zich via deze link aanmelden.
Uiterlijk een dag van tevoren ontvangt u van ons de link om deel te nemen.

Wij hopen u online te mogen verwelkomen op 24 juni!