Afbeelding: Winterswijk-Meddo Luikenhuis

 ALV 24 juni

29 juli 2021

Op 24 juni jl. vond de jaarlijkse ALV van vereniging het Gelders Genootschap plaats. Helaas was het ook deze keer noodzakelijk om dit vanwege corona digitaal te doen.

Tijdens de huishoudelijke vergadering zijn onder andere de jaarstukken goedgekeurd en zijn enkele bestuursmutaties besproken. Wethouder Jeroen Joon uit Apeldoorn is herbenoemd voor een 2e periode. Verder zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, als opvolgers van de eerder vertrokken bestuursleden André Baars en Jan de Boer. De ALV stemde in met de voordracht van burgemeester Harm-Jan van Schaik van de gemeente Harderwijk en burgemeester Gerdo van Grootheest van de gemeente Culemborg.

Interieurs

Na afloop van het huishoudelijk deel vond nog een presentatie plaats door Marlieke Damstra en Nick van den Berg, met als thema’s historische interieurs van boerderijen in de Oost-Achterhoek en een onderzoek naar de textielindustrie in deze regio. Klik hier om de presentatie terug te kijken.