Training Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers

Categorie Cursussen
Locatie: Gelders Restauratie Centrum
Plaats: Arnhem
Van: 10-12-2018 09:30:00
Tot: 10-12-2018 12:45:00
E-mailadres: info@geldersgenootschap.nl
Website: https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/route
Afbeelding: Foto bij cursus

Training Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren met medewerking van het Gelders Restauratiecentrum een Training monumentenzorg. De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten die in hun werk te maken krijgen met monumentenzorg, maar die zelf geen monumenten-achtergrond hebben: vergunningverleners, bouwplantoetsers, handhavers, juristen, bouwinspecteurs, et cetera.

Wanneer:     Maandag 10 december 2018 van 9.30 tot 12.45 uur
Waar:           Gelders Restauratie Centrum | Arnhems Buiten | Bedrijfspand B06 | Utrechtseweg 310 | 6812 AR Arnhem

 
Tijdens de trainingsochtend zal met name ingegaan worden op:
- Daken en dakconstructies door de tijd;
- Omgang met historische pannendaken;
- Korte excursie op Arnhems Buiten;
- Zinken goten en hemelwaterafvoeren;

Naast concrete kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Gelders Genootschap, info@geldersgenootschap.nl. De cursus wordt aan de gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten aangeboden door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland.  

Deelname is gratis