Basistraining Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers

Categorie Cursussen
Locatie: Gelders Restauratie Centrum
Plaats: Arnhem
Van: 23-11-2018 13:00:00
Tot: 23-11-2018 16:30:00
E-mailadres: info@geldersgenootschap.nl
Website: https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/route
Afbeelding: Foto bij cursus

Basistraining Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren met medewerking van het Gelders Restauratiecentrum een basistraining monumentenzorg. De curus is bestemd voor medewerkers van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten die in hun werk te maken krijgen met monumentenzorg, maar die zelf geen monumenten-achtergrond hebben: vergunningverleners, bouwplantoetsers, handhavers, juristen, bouwinspecteurs, et cetera. 

Wanneer:     Vrijdag 23 november 2018 van 13.00 tot 16.30 uur
Waar:           Gelders Restauratie Centrum | Arnhems Buiten | Bedrijfspand B06 | Utrechtseweg 310 | 6812 AR Arnhem

Succesvolle monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening begeleiding, toezicht en handhaving bij werkzaamheden aan monumenten. Vaak worden deze taken – of een deel ervan – uitgevoerd door allround medewerkers. In de praktijk is er bij deze medewerkers vaak behoefte aan meer specifieke kennis over monumenten; daarom deze basistraining monumentenzorg.

Tijdens de trainingsmiddag zal met name ingegaan worden op:
•    algemene uitgangspunten in de monumentenzorg;
•    omgang met historisch metselwerk;
•    historische kozijnen, ramen en deuren;
•    duurzaamheid, energiebesparing en monumentenzorg.
Naast concrete kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Gelders Genootschap, info@geldersgenootschap.nl. De cursus wordt aan de gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten aangeboden door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland.  

Deelname is gratis