Prijsuitreiking monumentenprijs Gemeente Lingewaard

Categorie Georganiseerd door samenwerkingspartner
Contactpersoon: B. Zweerink
Plaats: Gemeente Lingewaard
Van: 01-09-2018 00:00:00
Tot: 02-09-2018 00:00:00
E-mailadres: b.zweerink@lingewaard.nl
Afbeelding: Theo Janssen reikt de prijs uit aan De Vrienden van Huissen voor het opknappen van de monumentale watertoren.

Aanmelden kandidaten vóór 8 juni 2018

Om het belang van monumenten voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Lingewaard onder de aandacht te brengen, reikt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de gemeentelijke  monumentenprijs uit. Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten. De prijs is in 2016 voor het laatst uitgereikt aan Stichting Providentia Gendt.

De gemeente Lingewaard wil eigenaren of beheerders die blijk hebben gegeven van bijzondere aandacht voor het door hen bewoonde of gebruikte pand door middel van onderhoud, renovatie, restauratie of herbestemming aan zowel gebouw als tuin/erf, graag waarderen met een prijs. Bezitters en beheerders van landschapselementen wil zij nadrukkelijk hierbij betrekken. Ook personen die anderszins een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het monumentenbehoud in de gemeente Lingewaard, komen in aanmerking voor de prijs.

Aanmelden kandidaten
Mensen kunnen zichzelf of iemand anders aanmelden voor de prijs. Dit kunnen zij doen door een beknopte omschrijving van de werkzaamheden in 2017, de reden waarom deze persoon de prijs zou moeten krijgen, aangevuld met een aantal foto’s te sturen naar de Gemeente Lingewaard, t.a.v. de heer B. Zweerink, Postbus 15 , 6680 AA  BEMMEL.

U kunt de aanmelding ook mailen naar b.zweerink@lingewaard.nl. Het aanmelden van kandidaten kan tot uiterlijk donderdag 7 juni 2018. Personen of organisaties die zich eerder hebben aangemeld en ook in 2017 weer een activiteit of werkzaamheid aan monument of object hebben verricht, worden uitgenodigd zich andermaal te kandideren.

De aanmeldingen voor de monumentenprijs worden besproken in de Commissie Erfgoed. Zij brengt advies uit aan het college over de genomineerden.

Prijs en uitreiking
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- (voor personen sec) dan wel € 500,- (voor eigenaren van een monument). Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk t.w.v. € 350,- met het betreffende pand of gebied waarvoor hij/zij zich heeft ingezet als onderwerp. Indien de prijswinnaar een persoon is, die in z’n algemeenheid een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het monumentenbehoud in de gemeente Lingewaard, wordt een ander passend onderwerp gekozen. Het kunstwerk is afkomstig van een lokale kunstenaar.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het eerste weekend van september zodat een week later, tijdens de Open Monumentendagen (8 en 9 september), het publiek nader kennis kan maken met de winnaar en genomineerden.