Kerkenvisies 23 januari 2019

Categorie Georganiseerd door samenwerkingspartner
Locatie: NNB
Plaats: NNB
Van: 23-01-2019 00:00:00
Tot: 23-01-2019 00:00:00
E-mailadres: info@geldersgenootschap.nl
Website: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/kerkenvisie.pdf
Afbeelding: foto Kerkenvisie

Informatie over Kerkenvisies

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf 2019 middelen om integrale kerkenvisies op te stellen. Het doel: een duurzame toekomst bieden voor ons religieus erfgoed.
In de afgelopen  maanden zijn zes pilotgemeenten met de visies van start gegaan.

De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld in ‘Erfgoed Telt’, de beleidsbrief van minister Ingrid van Engelshoven.

Het doel van de kerkenvisies is religieus erfgoed in stand te houden’, vertelt Ariane Limburg, beleidsadviseur van het Ministerie van OCW. ‘Hoe eerder er een nieuwe bestemming is gevonden voor de gebouwen in je gemeente, hoe beter je deze instandhouding kunt waarborgen.’ Onder begeleiding van een procesbegeleider wordt bepaald welke partijen betrokken zullen worden bij het opstellen van de visies. ‘Denk naast de gemeenten aan vastgoedontwikkelaars, kerkeigenaars, omwonenden, erfgoedspecialisten en erfgoedorganisaties. Iedere partij heeft belang bij een bepaalde kerk in de gemeente.’ Uiteindelijk gaat het erom dat partijen elkaar niet verrassen met ad-hoc beslissingen of slechts uitgaan van één belang.‘ Deze belangen moeten in kaart gebracht worden, waarna de partijen gezamenlijk keuzes gaan maken en oplossingen gaan zoeken voor de vraag wat er met het gebouw moet gebeuren.’
Naar alle waarschijnlijkheid zal eind 2018 de Handreiking Kerkenvisies verschijnen.

In de maanden januari tot en met maart 2019 zullen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed in alle provincies voor de gemeenten een informatiebijeenkomst over de kerkenvisies organiseren.
In deze bijeenkomst zal uitleg worden gegeven over het doel en de inhoud van zo’n kerkenvisie en de bijbehorende subsidieregeling voor gemeenten.

In Gelderland wordt de bijeenkomst georganiseerd door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland en wel op woensdagmiddag 23 januari 2019. Tijd en locatie zullen later bekend worden gemaakt. Reserveer nu alvast deze datum in uw agenda!

Onderstaande link leidt naar de brochure kerkenvisies

www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/kerkenvisie.pdf

Informatie bij Martin van Bleek en Jeroen Westerman