Afbeelding: Foto Dorien artikel commissie Apeldoorn

Adviseren vanuit leefbaarheid en woonkwaliteit

19 april 2021

Op 1 januari is in Apeldoorn de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit van start gegaan. De gemeente heeft er voor gekozen om de eerdere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te verkleinen en te moderniseren. In lijn met de doelstellingen van de Omgevingswet is er een bijzondere adviseur toegevoegd. Vanuit de gemeente was namelijk de wens om de commissie aan te vullen met  een  deskundige die op het gebied van leefbaarheid en woonkwaliteit zou kunnen adviseren. Naast adviseurs op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en landschap is daarom sinds dit jaar een adviseur leefbaarheid, Dorien de Wit, onderdeel van deze commissie.

Dorien de Wit is veranderkundige en al ongeveer 25 jaar betrokken bij stedelijke ontwikkeling. Dorien kijkt bij ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een invalshoek van sociale kwaliteit. Dat gaat over de participatie van betrokkenen en belanghebbenden, maar ook over de inhoud van de kwaliteit van de leefomgeving. Dorien stelt vragen vanuit de mens, het milieu  en de omgeving . “Ik zal altijd kijken naar de meerwaarde van een plan ten opzichte van de omgeving”, zo stelt ze. Kernwaarden waar Dorien de Wit naar kijkt binnen de commissie zijn gezondheid, veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid en ontmoetingsmogelijkheden.

Hoewel Dorien niet afkomstig is uit Apeldoorn vindt ze het belangrijk om het DNA van de stad te begrijpen. Om zich helemaal in Apeldoorn onder te dompelen heeft Dorien een week lang rondgefietst in de gemeente. Ze heeft verschillende dorpen en wijken gezien om te ontdekken hoe de plekken in elkaar zitten. Door de sfeer te proeven en de verhalen achter plekken te horen begrijpt ze Apeldoorn beter en hoopt ze nog beter de juiste vragen te kunnen stellen. 
    
De toevoeging van een adviseur leefbaarheid is in lijn met de nieuwe Omgevingswet. De integrale kijk staat centraal en er wordt meer vanuit de menselijke blik gekeken. Naar verwachting zullen meer gemeenten in de toekomst dan ook een adviseur op het gebied van leefbaarheid in de commissie opnemen.