Afbeelding: IMAG5927

Aan de slag met een kerkenvisie? Neem de tijd!

2 december 2020


Tot volgend jaar 15 februari kunnen gemeenten die dat nog niet hebben gedaan de decentralisatie-uitkering voor het maken van een kerkenvisie aan vragen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Nadat de aanvraag is gedaan hoeft niet meteen begonnen worden met het opstellen van de kerkenvisie. Er is geen termijn gesteld aan de uitvoering van een kerkenvisie. Daarbij is de vorm van een kerkenvisie vrij, iedere gemeente kan hier op een eigen manier invulling aan geven. Na de aanvraag is er dus nog tijd om na te denken over hoe u de uitkering het beste kan besteden omtrent het religieus erfgoed in uw gemeente. 

De aanvraag van 15 februari is de laatste mogelijkheid. Zorg dus dat u deze kans niet mist! U kunt €25.000,- aanvragen voor 1 t/m 19 kerkgebouwen, €50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen en €75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Het is ook mogelijk om de kerkenvisie regionaal op te pakken. In december en januari organiseren het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland in samenwerking met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland diverse regionale bijeenkomsten over het thema kerkenvisies. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de diverse mogelijkheden omtrent kerkenvisies aan bod komen en kunt u vragen stellen. Wilt u nu al weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.