Afbeelding: FA7606AC-49D0-417E-B6F3-CF1F80A89D06
van links naar rechts: Esther de Haan, Christa de Vries, Eva de Bruijne, Ken Wools, Anne Pelikaan, Roger Crols, Marlieke Damstra en Nick van den Berg

Inventarisanten project Interieurs

Het Gelders Genootschap doet in opdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onderzoek naar historische interieurs in de regio . Het projectteam – bestaande uit Roger Crols, Nick van den Berg en Marlieke Damstra – wordt hierbij ondersteund door een team van inventarisanten. Wij stellen ze graag aan u voor.

Esther de Haan heeft in 2012 de master Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond met als specialisatie publieksbetrokkenheid bij het erfgoed van buitenplaatsen. Zij heeft haar eigen adviesbureau voor buitenplaats cultuur. Tot haar opdrachtgevers behoren o.a. de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam, Stichting Landschap Noord-Holland en Vereniging Natuurmonumenten. Voor het interieurproject in de Oost Achterhoek helpt Esther bij het maken van afspraken en voert zij inventarisaties uit. Voordat Esther zich liet omscholen in het erfgoedveld, was zij werkzaam als ambtenaar en consultant bij de Europese Commissie in Brussel en als wetenschappelijk medewerker en docent Rechtsgeleerdheid aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. 

Eva de Bruijne heeft in 2019 haar masteropleiding Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht afgerond. Haar interesse ligt vooral in het interieur en de wooncultuur van de 20ste eeuw. Zij heeft werkervaring opgedaan bij het Textielmuseum in Tilburg en tijdens haar stage bij de afdeling Kennis en Advies, Monumenten en Collecties, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waar zij onderzoek heeft gedaan naar woonhuisinterieurs uit de periode na 1965. Naast het doen van inventarisaties, houdt zij zich voor het project bezig met een onderzoek naar de opkomst van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de gevolgen voor het interieur in de Achterhoek. 

Naomi Bisping is in 2017 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar bachelor Kunstgeschiedenis en de researchmaster heeft zij zich verdiept in de architectuur en kunstnijverheid van de 19de eeuw. Zij heeft o.a. stage gelopen bij het Musée des Beaux-Arts in Lyon en werkt nu als zelfstandige voor verschillende opdrachtgevers, zoals het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie in Nijmegen. Naast de inventarisaties doet zij voor het project onderzoek naar de ontwikkeling van het boerderij interieur in de Oost Achterhoek met speciale aandacht voor kleurgebruik en veel voorkomende schildertechnieken zoals hout- en behangimitatie. 

Ken Wools heeft de bachelor geschiedenis aan de Universiteit Leuven gevolgd met als specialisatie architectuurgeschiedenis. Hij heeft gedurende zijn opleiding stage gelopen bij de divisie monumenten en bouwkundig onderhoud aan de KU Leuven. Hij heeft in 2019 voor ons inventarisaties uitgevoerd en werkt momenteel bij de RCE als aanspreekpunt voor vragen over (woonhuis)subsidies.

Veerle Mertens heeft de masteropleiding Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Tijdens haar stage bij de gemeente Zutphen deed zij bouwhistorisch onderzoek naar de Walburgiskerk in Zutphen. Inmiddels heeft zij haar eigen bureau opgericht voor klussen op het gebied van kunst- en architectuurhistorie. Veerle voert voor ons inventarisaties uit.

van links naar rechts: Esther de Haan, Christa de Vries, Eva de Bruijne, Ken Wools, Anne Pelikaan, Roger Crols, Marlieke Damstra en Nick van den Berg
van links naar rechts: Esther de Haan, Christa de Vries, Eva de Bruijne, Ken Wools, Anne Pelikaan, Roger Crols, Marlieke Damstra en Nick van den Berg
Naomi Bisping
Naomi Bisping
Veerle Mertens
Veerle Mertens