Afbeelding: Lucas werkplek

Thuis werken …

24 april 2020

Wat zijn de gevolgen van thuiswerken voor de adviseur Omgevingskwaliteit? Door de coronamaatregelen zit ik aan mijn keukentafel achter mijn IPad. Niet op een ‘comfortabele’ bureaustoel of aan een verstelbaar tafelblad. Juist het Spartaanse van de keukenstoel zorgt voor een vanzelfsprekende dynamische werkhouding….

Digitale middelen

Dankzij de digitalisering (E-mail, Google Maps, Teams, WeTransfer etc.) kan ik mijn gemeentes blijven adviseren over de bouwplannen. Een goed idee is de agenda met daarop vaste tijden van de plannen die ik telefonisch kan bespreken met de betreffende aanvrager.

Schijnwereld 

Echter, dit is een schijnwereld die zolang het coronavirus rondwaart in stand zal blijven. Ik hoor niet achter een scherm te zitten en ben geen onderdeel van een beoordelingsfabriek, daar zit niet de waarde van mijn adviseurschap.
Ik hoor aan tafel, niet die in mijn keuken, maar ‘thuis’ in mijn gemeentes. Daar ligt de waarde van mijn werk, het gesprek met de ambtenaren, architecten, aanvragers en adviseurs. Het gaat niet om beoordelen, om toetsen, om criteria toe te passen. Juist door te kijken, door tussenbeide te komen, door niet alleen de vraag maar óók de vraag erachter te onderzoeken komen we samen verder.

Aan tafel

Dit alles heeft te maken met betrokkenheid, met samenwerken met alle partijen, met het zoeken naar de beste oplossing. Dit is echt niet in de digitale wereld te vinden, maar vindt juist plaats aan tafel tussen de mensen.
De plek hier aan de keukentafel is fijn, maar ik kijk uit naar het weer ’live’ aanwezig zijn in mijn gemeentes!