Afbeelding: Montagne Ontwikkeling_Coop Voorst_1611_A3A0086

Een bijzondere supermarkt in Voorst

25 september 2018

Door: Leo Grondelle

Soms wil je als rayonarchitect een bouwplan delen, omdat je erg enthousiast bent over het doorlopen proces en het bereikte eindresultaat. De onlangs gerealiseerde nieuwe supermarkt aan de Rijksstraatweg in Voorst is er zo een. Ik vind het een geslaagd voorbeeld van een goede inpassing van nieuwbouw in een oud historisch dorpslint.

Uitdaging

De supermarkt is gebouwd op het terrein van de voormalige Rabobank aan de Rijksstraatweg in Voorst. De opgave voor de ontwerper was om het gebouw aan te laten sluiten bij de schaal en het karakter van de bestaande, merendeels historische, bebouwing aan de Rijksstraatweg. Daarover werden diverse gesprekken gevoerd tussen de architect, de stedenbouwkundige van de gemeente en mijzelf als rayonarchitect. De gezamenlijke uitdaging was het realiseren van een relatief gesloten gebouw, dat een evenwichtige relatie aangaat met de omgeving en zich daar niet van afsluit.

Markthal

Door te kiezen voor het concept van een markthal wordt teruggegrepen op de historie. Het gebouw heeft een eenvoudige en heldere opzet en door de open kopgevel heeft het een open en uitnodigend karakter. Het gebouwconcept en de gekozen architectuur dragen bij aan een goede inpassing in de dorpse omgeving en vergroten de herkenbaarheid van het gebouw. Tegelijkertijd bood het gekozen concept toch enige ruimte om met moderne materialen te werken, die afwijken van de meer traditioneel toegepaste materialen in de omgeving.
Uitzonderlijk is dat het karakter van de markthal óók aan de binnenzijde voelbaar is, doordat er geen verlaagd plafond is toegepast. Ook was er aandacht voor een zorgvuldige inrichting van het terrein. Naast een heldere opzet voor het parkeren, de opstelplaatsen voor fietsen en winkelwagentjes adviseerden we om het groene karakter van het terrein te behouden.

Kwaliteit

Mede dankzij de constructieve samenwerking is een unieke en tegelijk moderne supermarkt tot stand gekomen. Een gebouw dat zich volgens mij niet alleen vanzelfsprekend voegt in de omgeving, maar dat ook een prettige omgeving vormt voor het winkelend publiek. Het laat zien dat in goed overleg tussen de verschillende betrokken partijen van gemeente, architect en welstand, óók bij een dergelijk functioneel gebouw, kwaliteit haalbaar is!


Ontwerp: K3H architecten, Nieuwleusen
Ontwikkelaar: Montagne Advies en Ontwikkeling, Nieuwleusen
Oplevering / opening: juni 2018
Afbeeldingen: K3H architecten / Montagne Advies en Ontwikkeling, Nieuwleusen