Kasteel Vorden

Ondernemend in ruimtelijke kwaliteit

Gelders Genootschap zet zich in voor de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land.

wat wij doen

Over ons

Naast adviseur zijn we ook aanjager en organisator van het debat over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Dat doen we samen met overheden, bewoners, gebruikers en professionals.

missie en visie

Beeldverslag / RCE

Erfgoed en Omgevingswet

Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld. Dit maakt dat voor monumentenambtenaren een ontzettend belangrijke rol is weggelegd in het implementatieproces.

Erfgoed

Duurzaamheidsconsulent

Het consulentschap wordt gevormd door een team van mensen met uiteenlopende expertise op het gebied van duurzaamheid, gecombineerd met architectuur, erfgoed, landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde.

Duurzaamheidsconsulent

Boerderijexcursie

De ervenconsulent

Boerenerven zijn de schakels in het landschap.

Bekijk dit project

Voor wie

Het Gelders Genootschap is al bijna 100 jaar de betrouwbare partner van gemeenten. De laatste decennia komen daar meer partijen bij. Zo werken wij alweer meer dan een decennium samen met de provincie Gelderland, het rijk en tal van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Naar een duurzame oplossing voor de St. Ludgerusschool te Lichtenvoorde

De gemeente Oost Gelre staat voor een complexe opgave. Het huidige gebouw van de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde dateert uit de wederopbouwperiode. Dit gebouw biedt op dit moment onderdak aan speciaal basisonderwijs voor zo’n 90 leerlingen....

Bekijk alle projecten