Krimp als kans - revitalisatie van dorpskernen

Gelders Genootschap wendt krimp aan als kans om de verborgen geraakte kwaliteiten in de dorpsharten weer zichtbaar te maken. Hoe kun je ‘dat wat er is' recyclen tot een eigentijdse betekenisvolle omgeving? Een afnemende bevolkingsdichtheid en daarmee samenhangend voorzieningenniveau kan leiden tot meer leegstand en een verrommelde omgeving. Goed kijken hoe je het bestaande kunt hergebruiken en dus niet gelijk tot sloop overgaan. Het doel is om een hoogwaardige uitstraling terug te geven aan de dorpskern.

Wij ontwikkelen een beeldvisie op basis van cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische analyses. We gaan op zoek naar de aanwezige, de verdwenen en de potentiële kwaliteiten van de plek of het gebied. Kansen voor revitalisatie, die uit het onderzoek voortkomen, worden verzameld in een praktisch inspiratieboek vol sprekende voorbeelden van plekken waar en hoe het beter kan. De concrete uitwerking in visualisaties maakt het inspiratieboek tot een praktisch en enthousiasmerend uitgangspunt voor het gesprek met belanghebbenden. Oftewel een onmisbaar gespreksdocument voor bestuurders om particulieren, ondernemers, corporaties en ontwerpers te stimuleren in kwaliteit te investeren.

Lees meer in de brochure (pdf).