Detachering door Gelders Genootschap

Wie in 2012 contact zocht met de monumentenambtenaar van de gemeente Oldebroek, had grote kans een monumentenadviseur van Gelders Genootschap aan de lijn te krijgen. In deze gemeente zat vanwege een tijdelijk personeelstekort onze collega Werner Weijkamp gedetacheerd. Niet alleen Oldebroek maakte gebruik van deze diensten van Gelders Genootschap. De afgelopen jaren zaten onze adviseurs ook in bijvoorbeeld Apeldoorn, Ede en Zevenaar.

Gemeenten kunnen plotseling geconfronteerd worden met de afwezigheid van een ambtenaar door ziekte, zwangerschap of reorganisatie. Vaak lukt het deze taken intern op te pakken. Soms is dat onmogelijk. Het is dan plezierig om terug te kunnen vallen op een partij die de werkzaamheden snel en naadloos kan overnemen.

De adviseurs van Gelders Genootschap kennen de gemeenten als geen ander. Vanwege de nauwe banden met de gemeenten die voortvloeien uit de verenigingsgedachte, de zeer frequente contacten met ambtenaren en bezoeken aan de gemeenten en hun kennis van materie en beleid, zijn zij in staat de gemeente onmiddellijk te ´ontzorgen´.

De klussen waarvoor de adviseurs worden ingezet zijn behoorlijk divers van aard. Het kan gaan om het ambtelijk secretariaat van de monumentencommissie, de organisatie van een concrete activiteit als hoorzittingen, stedenbouwkundige advisering, het afhandelen van complexe of gevoelige dossiers en het bewaken van adviestermijnen en vergunningverlening.

Een bijzondere opdracht in dit verband vond plaats in de eerder genoemde gemeente Oldebroek. Daar wordt de nieuwe monumentenambtenaar door Gelders Genootschap ingewerkt in het monumentenvak. Er is daartoe in overleg met de gemeente een opleidingsprogramma op maat opgesteld, dat ervoor moet zorgen dat de nieuwe collega een vliegende start maakt. Lastige situaties, die kunnen voortvloeien uit een personeelswisseling of reorganisatie, worden daarmee tot een minimum beperkt. Meer informatie over detachering:

Simon van den Bergh