Waterkracht!

Het Gelderse waterlinielandschap als stuwende kracht voor vernieuwing. Waterkracht! is een 3-jarig programma in het Gelderse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gelders Genootschap is programmaleider en werkt in teamverband samen met opdrachtgever provincie Gelderland, KCG Kunst & Cultuur Gelderland, Gelders Erfgoed en Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen aan het ondersteunen van nieuwe initiatieven die het linielandschap tot leven wekken.

Doel van het programma is het vergroten van het bewustzijn over de geschiedenis en de kwaliteiten van het Gelderse waterlinielandschap. Door het verhaal van het waterlinielandschap in de hoofden en harten van de mensen te brengen, wordt geprobeerd om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen die bijdragen aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Goede ideeën die het Waterlinielandschap tot leven wekken, kwaliteit aan het landschap toevoegen en voor betrokkenheid van de omgeving zorgen, maken kans op financiële ondersteuning en begeleiding vanuit het Programmateam Waterkracht.

Jaarlijks (2011-2012-2013) kunnen partijen uit het gebied ideeën voor projecten op een A4 inleveren tijdens een indienronde. Het Programmateam Waterkracht selecteert uit de verzameling, een aantal ideeën en vraagt de indieners om hier een beknopt projectplan van te maken. Bij de selectie wordt gelet op verbeelding, inspiratie, lokale initiatieven, samenwerking en verbinding. De projectplannen die uit de idee-A4tjes zijn ontstaan worden voorgelegd aan het Cultuurpact Rivierenland. Het Cultuurpact kiest per ronde 2 projecten die een stimuleringsbijdrage ontvangen. En dan kan de uitvoering beginnen.

Download de poster over Waterkracht! (pdf) , bekijk de speciale website of volg ons op Twitter  
Projectwebsite: hollandsewaterlinie.nl/waterkracht