Cultuurlandschappen van Bronckhorst

Wat is zo waardevol dat bescherming of verbetering in de toekomst gewenst is? Zijn er wellicht elementen verloren gegaan? En biedt herstel kansen voor het aantrekkelijker maken van de ruimte?
Projectleider Bernard Pasman van de gemeente Bronckhorst heeft bovenstaande vragen voorgelegd aan een integraal projectteam van Gelders Genootschap. Een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving, wat gaat de gemeente daarmee doen? "In principe willen we een integraal kader hebben om een goed beeld te krijgen van onze cultuurhistorische collectie. We zijn hier nogal gericht op onze kastelen en de grotere objecten, maar ik hoop dat er uit het onderzoek ook kleinere zaken naar voren komen die niet zo bekend zijn. Als we weten wat nu kenmerkend is voor onze gemeente, kunnen we deze gegevens als onderlegger voor ons beleid gebruiken, inclusief alle aanverwante beleidsterreinen: cultuur, toerisme en recreatie en economische ontwikkeling", aldus Bernard Pasman.