Visie landgoederen en buitenplaatsen Renkum

Gemeente Renkum heeft zich ten doel gesteld een visie op te stellen voor de landgoederen en buitenplaatsen op haar grondgebied. In dit kader is Gelders Genootschap gevraagd te helpen bij drie zaken, namelijk:
1. Karteren van enkele individuele buitenplaatsen en landgoederen
2. Updaten van redegevende omschrijvingen van een zestal buitenplaatsen en landgoederen
3. Organiseren van een werkatelier voor de klankbordgroep van de Visie Landgoederen Renkum

Gelders Genootschap zal een werkatelier organiseren voor 10-15 personen, dat zich focust zich op een zestal Renkumse landgoederen en buitenplaatsen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar cultuurhistorische waarden, hedendaagse verstoringen, wisselwerking tussen publiek en privaat, functieveranderingen en gewenst landschapsbeeld. Op verzoek van gemeente Renkum worden de volgende resultaten nagestreefd: - gedegen discussie met de klankbordgroep over herontwikkeling op de besproken landgoederen met een voorstel van mogelijke oplossingen en landschapsbeeld - samenvatting van het werkatelier in tekst en beeld t.b.v. de landgoederenvisie - richtlijnen voor landgoederen en buitenplaatsen in Renkum.