Nota Ruimtelijke Kwaliteit Doesburg

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit Doesburg vormt een van de eerste ‘welstandsnota's nieuwe stijl', die op een vernieuwende manier het gemeentelijk ruimtelijk beleid in beeld brengt. De nota richt zich veel sterker dan voorheen op burgers en maakt de ruimtelijke ambities van de gemeente helder en eenvoudig zichtbaar. Ruimtelijke kwaliteit is immers niet alleen een zaak van de overheid; je maakt dit met elkaar!

De nieuwe nota's zijn veel compacter dan voorheen. Het zijn handreikingen naar de burger, waarbij zij worden uitgedaagd plannen te maken die passen in de gemeentelijke ruimtelijke ambities. Omdat ruimtelijke kwaliteit niet alleen afhankelijk is van de architectonische kwaliteit van gebouwen, kenmerken de nieuwe nota's zich door een vernieuwende, integrale aanpak van de bebouwing, stedenbouw, openbare ruimte, groen en water. In de historische Hanzestad Doesburg ligt het accent op een integratie van welstandsambities en monumentenbeleid. Zo heeft de Doesburgse Nota Ruimtelijke Kwaliteit specifieke uitgangspunten voor het bouwen aan en bij monumenten en is tevens een bouwhistorische verwachtingskaart opgenomen die als basis kan dienen voor bouwhistorisch onderzoek.

Bekijk de digitale welstandsnota