‘Langs IJssel en Berkel’

Provinciale subsidie voor bovengemeentelijk landgoederenproject 

Provincie Gelderland heeft € 63.150 ter beschikking gesteld uit het Robuuste Investeringsimpulsbudget (programma Landschap en Archeologie) ten bate van het bovengemeentelijke landgoederenproject “Langs IJssel en Berkel”. Het project is een samenwerking tussen Gelders Genootschap en de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen.

Het gebied wordt gekenmerkt door een groot aantal kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, waaronder Ampsen, Verwolde, Hackfort, Vorden, Enghuizen, De Lathmer, Ruurlo en ‘t Waliën. Hiervan zijn uitzonderlijk veel (bijna 50) aangewezen als complex rijksbeschermde buitenplaats. In heel Gelderland zijn er 119 van dergelijke rijksbeschermde complexen aangewezen.

De buitenplaatsen en landgoederen zijn in grote mate bepalend geweest voor de ontwikkeling van het cultuurlandschap en vormden een prachtige overgang van het verstedelijkt landschap rond Zutphen en de dorpen langs IJssel en Berkel naar de natuurlijke en agrarische landschappen van de Achterhoek en Veluwerand. Tegenwoordig dragen de landgoederen en buitenplaatsen dankzij hun omvang, ligging, bijzondere uitstraling en cultuurhistorische en landschappelijke waarden in hoge mate bij aan de identiteit van deze Gelderse regio en de afzonderlijke gemeenten. Daarbij is de stad-plattelandverhouding tussen Zutphen en de omliggende gebieden een belangrijke factor geweest. Zo zijn vanuit Zutphen diverse buitens gecreëerd in de huidige gemeenten Voorst, Lochem en Brummen.

Het gebied wordt vanouds gekenmerkt door een samenhangende, gemeentegrensoverschrijdende structuur van grootschalige reliëfrijke landschapsparken, formeel aangelegde lanenstelsels en beken. Daarin zijn vooral IJssel en Berkel van groot belang geweest.

Anno 2014 zijn deze kwaliteiten nog steeds in hoge mate bepalend voor de identiteit van het gebied. Echter, de beperkte economische draagkracht van de huidige landgoederen en buitenplaatsen maakt het steeds moeilijker om deze kwaliteiten te handhaven. Eigenaren zoeken naar nieuwe economische dragers, maar dit is niet altijd eenvoudig. In dit spanningsveld vindt het project Landgoederenlandschap langs IJssel en Berkel plaats. Door middel van een dynamische waardenstelling zal het project inzicht bieden in de beeldbepalende kwaliteiten van de gehele landgoederenzone die inspiratie kunnen vormen voor de toekomst. Tevens zal samen met eigenaren, beheerders en deskundigen gekeken worden naar nieuwe ontwikkelingen op en langs de landgoederen. Op deze wijze vormen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden een referentiekader voor nieuwe ruimtelijke opgaven en nieuwe economische dragers, met als doel de identiteit van het gebied als landgoederenzone te behouden en zelfs te versterken voor toekomstige generaties.

We nodigen u uit deel uit te maken van het Landgoederennetwerk Langs IJssel en Berkel. U zult dan geregeld nieuws van ons ontvangen met betrekking tot de vorderingen van het project.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw gegevens door aan projectleider dr. Elyze Storms-Smeets

Verslag werkatelier 1 20-11-2014
Verslag werkatelier 2 20-04-2015
Verslag werkatelier 3 08-06-2015

Lezingen
Kijkend naar waardecreatie casus grootstal
Presentatie mevrouw P. Dekker