Nieuw bestuurslid

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 30 juni jl. is een nieuw bestuurslid benoemd. Dit vanwege het vertrek van burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal.
In zijn plaats komt burgemeester Arend van Hout van de gemeente Westervoort. Verder werd voorzitter Hans Esmeijer herbenoemd voor een nieuwe periode. Er wordt nog voorzien in de vacature die is ontstaan door het vertrek van
bestuurslid Marije Eleveld (oud-wethouder Ede).

Meer informatie: Maurice Bogie